Informácie pre priaznivcov aj odporcov očkovania
Vakcinácia

Očkovanie - vakcinácia

Vakcinácia, laicky „očkovanie“ je podanie vakcíny do organizmu, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky proti antigénom obsiahnutým vo vakcíne. Tie potom majú človeka alebo zviera chrániť pred infekciou vyvolanou patogénmi, ktoré by neočkovanému jedincovi inak mohli spôsobiť ochorenie. Zároveň však musí byť eliminovaný infekčný potenciál samotnej vakcíny.

Vakcinácia je dnes vo všeobecnosti považovaná za najúčinnejší prostriedok prevencie infekčných ochorení. Napriek jednoznačným benefitom povinne podávaných vakcín a prevažne miernym nežiaducim účinkom, ktorých objektívne zistené riziko je neporovnateľne menšie s rizikom infekcie existuje vzrastajúca opozícia proti povinnému očkovaniu. Odpor voči očkovaniu vyvolávajú najčastejšie nepodložené domnienky o veľkej miere nežiadúcich reakcií vrátane vplyvu na vznik napr. diabetu a epilepsie, pozitívnom pôsobení patogénov na vývoj imunitného systému alebo neúčinnosti vakcín.

Povinné očkovanie je tiež odmietané ako neprimeraný zásah do osobnej prípadne náboženskej slobody.

Viac informácií na wikipédii

Informácie o očkovaní

 • www.ockovanieinfo.sk - Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. Informácie týkajúce sa prospešnosti očkovania, bezpečnosti očkovacích látok a ochrany verejného zdravia.
 • www.ockovanie.org - Informácie o témach súvisiacich s očkovaním, s cieľom podporovať informovanosť a vedomé rozhodovanie v oblasti zdravia u širokej verejnosti.
 • www.slobodavockovani.sk - Správcom tejto stránky je Ing. Marián FILLO. Pre rodičov, ktorí chcú slobodne, vedome a zodpovedne rozhodovať o (ne)očkovaní svojich detí, prípadne aj seba samých.
 • www.sprievodcaockovanim.sk - Stránka vznikla s prispením spoločnosti Pfizer. Stránka informuje o chorobách a prevencii, ale tiež vysvetľuje mýty a fámy o očkovaní, ktoré medzi ľuďmi kolujú.
 • rizikaockovania.sk - Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania
 • Zdravie-EÚ - Oficiálny verejný portál Európskej únie o verejnom zdraví
 • Zdravie.sk o očkovaní - Zdravie.sk a eHealth.sk vydáva spoločnosť Zdravie.sk s.r.o.

Povinné očkovanie

 • Tuberkulóza
 • Záškrt
 • Tetanus
 • Čierny kašeľ
 • Ružienka
 • Osýpky
 • Detská obrna
 • Príušnica

Nepovinné očkovanie

 • Chrípka
 • Žltačka A
 • Žltačka B
 • Zápal pľúc
 • Kliešťová encefalitída
 • Besnota
 • Brušný týfus
 • Cholera
 • Meningokokové ochorenia
 • Mor
 • Žltá zimnica
 • Japonská encefalitída
očkovanie


Aký je Váš názor na antikoncepciu? Prečítaje si viac o rôznych formách antikoncepcie. Plánujete cestu do exotickej krajiny? Nájdite si najlacnejšiu letenku a ak ste priaznivcom očkovania, tak nezabudnite na očkovanie pred cestou do zahraničia.
Informácie pre priaznivcov aj odporcov očkovania